ELIXA Medlemsmagasin (Tilbake til printreklame)
Elixia

Treningssentret ELIXIA, som har 117.000 medlemmer i hele Norge, utgir ELIXIA medlemsmagasin. Magasinet er gratis og utgis 6 ganger i året. Det distribueres ut til 34 treningssenter i hele landet, hvorav 16 av dem ligger i stor-Oslo.

ELIXIA Magasinet har et opplag på 33.000. Magasinet er også tilgjengelig på www.ELIXIA.no (20.000 hits per dag). Magasinet har fokus på trening, kosthold og velvære. Det inneholder spennende portretter og inspirerer til en sunn livsstil.

Målgruppen er generelt kjennetegnet ved høy kjøpekraft og høy utdannelse. De har en stor interesse for sport, mote og livsstil og de ønsker bedre helse og livskvalitet.

Antall utgivelser: 6 ganger pr år.

Levetid: 2 mnd.

Ring meg / Kontakt oss

Firma

Navn

Telefon

E-post

Emne

Melding