Hagen for Alle

Hagen for Alle er Nordens største og et av Norges ledende hagemagasiner, med 114 000 lesere i Norge.

Hagen for Alle er et bredt hagemagasin, som primært appellerer til den hageinteresserte huseieren.

Magasinet skal inspirere leseren til å bli en aktiv og kyndig del av sin hage. Dette gjør Hagen for Alle ved å gi leseren tips og ideer til hvordan den enkelte skaper et uterom hvor man trives. Innholdet spenner fra korte notiser for hageeieren, flotte reportasjer fra spennende hager i Norge, ideer om innredning av hager, utdrag fra ”Hagens Håndbok”, tips til kjøkkenhagen, postkassen samt masser av flotte blomster- og hagebilder.

Misjonen med Hagen for Alle, er at magasinet skal berike sine lesere med inspirasjon og hjelpe leserne med å få og vedlikeholde en pen hage.

Magasinet kommer ut 15 ganger i året i Norge, Sverige og Danmark. Hagen for Alle blir distribuert med post til abonnenter og daglivarebutikker, samt bensinstasjoner og kiosker.

Hagen for Alle er med et opplag på 15 000 eksemplarer Norges største betalte hagemagasin.

Ring meg / Kontakt oss

Firma

Navn

Telefon

E-post

Emne

Melding