Perspektiv

Med 340 daglige avganger er Widerøe en viktig årsak til at så vel dagligliv som næringsliv fungerer i distrikts-Norge. I 2010 hadde Widerøe over 2 millioner passasjerer. En vesentlig del av passasjerene reiser i forbindelse med jobb, men også mange militær, folk som skal til og fra sykebesøk, skole, innkjøp og jobbintervjuer. Turister er det mest av i korte sommermåneder.

Om bord i Widerøes fly treffer du primært alle de som har sitt liv og virke utenom de store byene. De det kanskje ikke er så lett å treffe via øvrige trykte riksmedier. Og du treffer dem på et tidspunkt da de har tid til å se ditt budskap, og mens oppmerksomheten ikke forstyrres av all mulig annen støy.

Fra den nyeste leserundersøkelse vet vi at Perspektiv blir satt pris på og lest av passasjerene. Hele 87 % av passasjerene oppgir at de leser Perspektiv om bord, og 76 % av dem liker magasinet godt eller svært godt.

Reiselyst, samfunnsengasjement og nysgjerrighet er bærebjelkene i Perspektivs redaksjonelle profil. Leserne tas med rundt i Norge og ut i verden, og de får lese om interessante mennesker og hendelser som har påvirket vår verden.

Perspektiv distribueres i setelommen på alle Widerøes innenlands- og utenlandsfly. Det er daglig avganger til totalt 44 destinasjoner i Norge og Nord-Europa samt sommeravganger til Gotland, Bornholm og Edinburgh.

Utgivelser: 1 gang pr mnd.

Levetid: 1 mnd.

Antall reisende i perioden: 300.000

Ring meg / Kontakt oss

Firma

Navn

Telefon

E-post

Emne

Melding